קהל האלהים החי

מה הוא הקהל?

אלהים קורא לדברים כמו שהם. בספר הבריתות (התנ"ך והברית החדשה), שם עם האלהים הקדוש הוא "קהל יהוה" או "קהל האלהים". שם זה נמצא בצורות שונות שתיים עשרה פעמים בתנ"ך (במדבר 16:3; 20:4; דברים 23:1, 2, 3, 8; מיכה 2:5; איכה 1:10; נחמיה 13:1; דברי הימים ב' 28:8), והוא תורגם שתיים עשרה פעמים יווניות בברית החדשה (מעשי השליחים 20:28; קורנתים א' 1:2; 10:32; 11:16, 22; 15:9; קןרנתים ב' 1:1; גלטים 1:13; תסלוניקים א' 2:14; תסלוניקים ב' 1:4; טימותיאוס א' 3:5, 15).

החברים של קהל האלהים החי, המאמינים מכל רחבי העולם, מחפשים לבצע את השליחות הגדולה אשר ניתנה על ידי ישוע:

  1. להטיף את בשורת מלכות האלהים האמיתית "לעדות לכל הגוים" (מרקוס 1:14; מתי 24:14; יחזקאל 3:17-21; 33:1-9), ואת שם ישוע המשיח (מעשי השליחים 8:12).
  2. להקים ולארגן את הקהילות המקומיות, ולדאוג לצרכים הרוחניים והחומריים של החברים (פטרוס א' 5:1-4; יוחנן 21:15-18).
  3. להטיף את נבואות אחרית הימים ולהזהיר את האומות דוברות האנגלית ואת שאר העמים מפני "הצרה הגדולה" הקרבה ובאה (מתי 24:21).

ההיסטוריה של קהל האלהים החלה בשנת המאה הראשונה לספירה, כאמור בספר מעשי השליחים, והיא ממשיכה עד עצם היום הזה. המסרים לשבע הקהילות של אסיה (התגלות 3:1-22:10) בבירור להציג את ההיסטוריה של הקהל האמיתי. קהילות שבע הללו מסמלות שבע תקופות רצופות של קהל האלהים. אנו מאמינים כי בעידן של פילדלפיה החל בשנות ה-30 של המאה העשרים, וכי אנחנו ההמשך של אותה תקופה.

 

מחפש את קהל האלהים האמיתי? לקבלת מידע נוסף, קראו בבקשה את החוברת המידע שלנו, איפה קהל האלהים האמיתי היום?

Copyright © 2017 Living Church of God
hebrew.lcg.org